Кравченко Віра Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Віра Миколаївна

КРА́ВЧЕНКО Віра Миколаївна (12. 06. 1955, с. Івано-Шийчине Богодухів. р-ну Харків. обл.) – біохімік. Д-р біол. н. (2008). Закін. Харків. ун-т (1981). Від 1977 працює у Нац. фарма­­цевт. ун-ті (Харків): 2004–07 – зав. каф. біології, від 2007 – доц. каф. біології, фізіології та анатомії лю­дини. Вивчає антитиреоїдну активність нових синтезованих спо­­лук, ін. види фармакол. активно­сті, біохім. механізми дії актив. сполук.

Пр.: Стан показників вуглеводного об­­міну у щурів з експериментальним гіпертиреозом і лікованих тиреостатика­ми // Одес. мед. журн. 2005. Т. 9, № 32; Дослідження активності антиоксидант­ного глутатіонзалежного поліфермент­ного комплексу у щурів з гіпертиреозом та за умов впливу сполук з антитиреоїдним ефектом // Мед. хімія. 2006. Т. 8, № 4 (спів­авт.); Біологія з основами генетики: Навч. посіб. Х., 2006 (спів­авт.); Основи гістології: Навч.-метод. посіб. Х., 2009 (спів­авт.).

Л. М. Малоштан


Покликання на статтю