Кравченко Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Володимир Іванович

КРА́ВЧЕНКО Володимир Іванович (16. 10. 1947, м. Мінеральні Води Ставроп. краю, РФ) – фахівець у галузі електрофізики. Д-р тех. н. (1997), проф. (2004). Держ. пре­мія України в галузі н. і т. (2004). Засл. діяч н. і т. України (2016). Закін. Харків. політех. ін-т (1972), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 1996 – дир. НДПКІ «Блискав­ка» цього Ун-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – техніка та електрофі­зика високих напруг. Досліджує проблеми теорії та практики за­безпечення вимог електромагніт. сумісності, стійкості, захисту від грозових розрядів радіоелектрон., електрон. і електротех. засобів, зокрема об'єктів аеро­косміч. техніки.

Пр.: Радиоэлектронные средства и мощные электромагнитные помехи. Мос­ква, 1987 (спів­авт.); Грозозащита радиоэлектронных средств. Москва, 1991; Методы испытаний радиоэлек­тронного и электронного оборудования на молниестойкость // Энергетика. 1992. № 9–10 (спів­авт.); К вопросу о проведении в Украине испытаний высоко­вольтного оборудования энерге­тичес­ких систем на стойкость к воздействию наносекундной составляющей грозо­вых разрядов // Энергетика и электри­фикация. 1998. № 4 (спів­авт.); Расчет наведенных напряжений и токов в ка­бельных линиях связи при прямом уда­ре молнии в их оболочку // ТЕ. 2000. № 1 (спів­авт.); Оружие на нетрадици­онных физических принципах. Электро­магнитное оружие. Х., 2009; Молния: Электромагнитные факторы и их поражающее воздействие на технические средства. Х., 2010.

Літ.: Харьков. политех.

А. П. Марченко


Покликання на статтю