Кравченко Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Володимир Петрович

КРА́ВЧЕНКО Володимир Петрович (23. 04. 1954, Одеса) – фахівець у галузі атомних електростанцій та установок. Д-р тех. н. (2007), проф. (2012). Закін. Одес. політех. ін-т (1976), де відтоді (з перервою) й працює (нині ун-т): 2007–12 – проф. каф. атом. елек­тростанцій, від 2012 – проф. каф. приклад. екології та гідрогазодинаміки. У 2002–03 – гол. інж. «Пластенерго»; 2003–04 – дир. «Ремграду». Наук. дослідження: термодинам. аналіз і тех.-екон. оптимізація схем та параметрів енергоустановок, ерозійно-корозій. знос трубопроводів й еле­ментів теплообмін. обладнання електростанцій.

Пр.: К вопросу повышения КПД паро­газовых установок // Теплоэнергетика. 2002. № 10 (спів­авт.); Совместное про­­изводство энерго-технологической продукции – путь снижения суммарного расхода топлива и выбросов в атмосферу парниковых газов // Хим. пром-сть сегодня. 2004. № 4 (спів­авт.); The use of chemical recuperation of heat in a power plant // Energy. 2004. № 29 (спів­авт.); Методика сопоставления технических решений при модернизации и реконструкции ядерных энергетических установок // Ядер. и радиац. безопасность. 2006. № 2; Осно­­ви розрахунку та конструювання ядер­них енергетичних реакторів: Підруч. О., 2009 (спів­авт.); Теплоснабжение от атом­ных электростанций: Учеб. О., 2010 (спів­авт.); Использование атомной энер­гетической установки в нефтедо­бы­че // Економіст. 2011. № 8 (спів­авт.).

О. Ю. Погосов


Покликання на статтю