Котвіч Владислав — Енциклопедія Сучасної України

Котвіч Владислав

КО́ТВІЧ Владислав (Kotwicz Władysław; 20. 03. 1872, с. Оссово, нині Грод­нен. обл., Білорусь – 03. 10. 1944, с. Чорний Бір, нині с. Юодшиляй Вільнюс. р-ну) – польський сходо­знавець. Чл.-кор. АН СРСР (1922), дійс. чл. Польс. академії знань (1927). Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1895). Від 1896 працював у 3-му (сх.) відділі Заг. канцелярії Мін-ва фінансів Рос. імперії; водно­час від 1900 – приват-доц., зав. каф. монголістики, від 1903 – зав. каф. маньчжур. філології Петрогр. ун-ту (нині С.-Пе­тербург). 1920–22 – дир. Петрогр. ін-ту живих мов Сходу. Здійснив експедиції до Калмикії (1894, 1897, 1910, 1917) і Монголії (1912). Від 1924 – зав. каф. філології Далекого Схо­ду Львів. ун-ту. Голова Польс. орієнталіст. т-ва (від 1923), гол. ред. ж. «Rocznik Orientalistyczny» (1927–39), організатор з'їздів польс. сходознавців (1931–38). Під час 2-ї світ. вій­ни жив у Вільнюсі, де підготував до друку гра­матику литов. мови. Досліджував проблеми алтаїстики, монгол. і маньчжур. філології. Серед учнів – Ф. Муромцев, С. Козін, М. Левицький, О. Пріцак.

Пр.: Опыт грамматики калмыкскаго разговорнаго языка. Петроград, 1915; O chronologji mongolskiej // Rocznik Orientalistyczny. Lwów, 1920. T. 2; Sur les Modes d'orientation en Asie Centra­le // Там само. 1926. T. 5; Jan hr. Potocki i jego podróż do Chin. Wilno, 1935; Józef Kowalewski orientalista (1801–1878). Wrocław, 1948; Studia nad językami ał­tajs­kimi // Przegląd Orientalistyczny. War­szawa, 1953. T. 16; Исследование по ал­тайским языкам. Москва, 1962.

Літ.: M. Lewicki. Władysław Kotwicz (20. III. 1872 – 3. X. 1944) // Rocznik Orientalistyczny. 1953. T. 16; S. Kału­żyński. Władysław Kotwicz (na stulecie urodzin) // Przegląd Orientalistyczny. 1972. № 2(82); Козицький А. М. Сходознавчі студії Владислава Котвича // Пробл. гу­манітар. наук: Наук. зап. Дрогоб. пед. ун-ту. Історія. 2007. Вип. 20.

А. М. Козицький


Покликання на статтю