Кравченко Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Іван Іванович

КРА́ВЧЕНКО Іван Іванович (03. 03. 1903, м. Рос­­тов-на-Дону, Росія – 27. 03. 1982, Івано-Франківськ) – гірни­чий інженер. Д-р тех. н. (1968), проф. (1970). Премія ім. І. Губкіна. Після більшов. перевороту 1917 разом з батьками емігрував до Франції. Закін. Безансон. ун-т (Франція, 1929), Вищу нафт. школу у Сорбоні (Париж, 1931). Працював хіміком. Під час 2-ї світ. війни брав активну участь у франц. Русі Опору. 1948 повернувся в Росію. До 1973 працював в Уфим. нафт. НДІ: 1958–70 – зав. лаб. з ізоляції пласт. вод, 1970–72 – зав. відділу підвищення наф­товіддачі пластів. 1973–82 – проф. каф. розробки та експлуатації нафт. і газових родовищ Івано-Фр. ін-ту нафти і газу. Під кер-вом і за безпосеред. участі К. виконано та впроваджено у вироб-во низку важливих розробок: 1-й у світі автомат. скребок для боротьби з відкладенням парафіну в підйом. трубах, нові методи селектив. ізоляції припливу пласт. вод у видобувні нафт. свердловини, методи під­вищення нафтовилучення з плас­­тів із застосуванням поверхнево-актив. речовин.

Пр.: Увеличение нефтеотдачи пластов // 3-я респ. конф. по проблемам про­­мывочных жидкостей и тампо­наж­­ных растворов. Сентябрь 1974. К., 1976; Температурное поле пласта при проведении в стволе скважины гетероген­ной химической реакции // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. 1979. Вып. 16 (спів­авт.); Оценка эффективности методов повы­­шения нефтевытеснения // Там само. 1983. Вып. 20 (спів­авт.).

О. М. Карпаш

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю