Кравченко Ірина Анатоліївна — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Ірина Анатоліївна

КРА́ВЧЕНКО Ірина Анатоліївна (03. 07. 1967, Одеса) – фармаколог. Д-р біол. н. (2004), проф. (2005). Закін. Одес. ун-т (1990). Відтоді працює у Фіз.-хім. ін-ті НАНУ (Одеса): від 2007 – пров. н. с.; водночас від 1998 – в Одес. ун-ті: від 2004 – проф. каф. фармацевт. хімії. Роз­­робляє засоби для лікування роз­­ладів ЦНС. Вивчає проблеми трансдермал. введення та спря­­мованого транспорту лікар. пре­­паратів у мозок.

Пр.: Трансдермальное введение ле­­карственных препаратов. 2001; Физи­ко-химические основы трансдермаль­ного введения лекарственных препаратов. 2002; Фармакогеномика с осно­вами фармакогенетики. 2005; Биохимическая фармакология пролекарств. 2007 (спів­авт.); Способы введения ле­­карственных препаратов в организм. 2009 (усі – Одеса).

Є. В. Шабанов


Покликання на статтю