Кривенко Лідія Тарасівна — Енциклопедія Сучасної України

Кривенко Лідія Тарасівна

КРИВ́ЕНКО Лідія Тарасівна (09. 07. 1937, с. Велика Рача Радомишл. р-ну Житомир. обл. – 07. 07. 2017, Київ) – правознавець. Сестра К. Кривенка. Д-р юрид. н. (1987), чл.-кор. НАПрНУ (1996). Закін. Моск. ун-т (1960), де й працювала 1963–70; у 1970–78 – в Моск. заоч. юрид. ін-ті; від – в Ін-ті держави і права НАНУ (Київ): гол. н. с. (від 1993). Досліджувала проблеми конституц. права, зокрема поділу влади, представниц. демократії та пар­ламентаризму. Брала участь у розробленні законопроекту «Про внесення змін і доповнень до Кон­ституції України», проекту Кон­цеп­ції державно-правової реформи.

Пр.: Постоянные комиссии верхов­ных советов союзных республик. Москва, 1970; Верховный Совет союзной республики. Москва, 1975; Конституция СССР и развитие законодательной дея­тельности Верховных Советов союз­ных республик: сравнительно-правовое ис­следование. К., 1982; Верховна Рада України. К., 1997; Державне управління: теорія і практика. К., 1998 (співавт.); Органи державної влади в Україні: структура, функції і тенденції розвитку: Навч. посіб. К.; Ів-Ф., 2003 (співавт.).

І. Б. Усенко


Покликання на статтю