Кравченко Любов Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Любов Миколаївна

КРА́ВЧЕНКО Любов Миколаївна (26. 07. 1957, с. Сватки Гадяц. р-ну Пол­­тав. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2009). Закін. Полтав. пед. ін-т (1978). Вчителювала. Працюва­ла зав. метод. кабінету Машів. рай. відділу освіти (Полтав. обл., 1989–99); доц., зав. каф. мене­джменту освіти Полтав. ін-ту піс­­лядиплом. пед. освіти (1999–2002); від 2002 – у Полтав. пед. ун-ті: від 2007 – зав. каф. культурології. Наук. дослідження: теорія та методика профес. освіти; про­блеми сучас. освіт. менеджмен­ту, безперерв. профес. підготовки менеджера освіти; інтеграція культурол. і пед. знань. Брала участь у написанні навч. посібника «Педагогіка» (К.; П., 2002).

Пр.: Неперервна педагогічна підго­товка менеджера освіти. 2006; Органі­заційно-методичні основи підготовки менеджера освіти: Навч.-метод. посіб. 2007; Сучасні соціокультурні процеси: Навч.-метод. комплекс дисципліни. 2011 (усі – Полтава).

Б. В. Ґод

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Б. В. Ґод . Кравченко Любов Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2513 (дата звернення: 09.05.2021)