Кравченко Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Микола Іванович

КРА́ВЧЕНКО Микола Іванович (20. 12. 1920, м. Хорол, нині Полтав. обл.) – фахівець у галузі радіолокації. Д-р тех. н. (1972), проф. (1973). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові на­городи. Закін. Військ. академію зв'язку (Ленінград, нині С.-Пе­­тербург, 1948). Від 1949 працював у Харків. артилер. радіотех. академії; 1968–69 – нач. каф. квант. радіоелектроніки, 1969–78 – нач. каф. радіолокац. станцій дальнього виявлення та наведення Військ. інж. радіотех. ака­­демії ППО (Харків); 1978–99 – проф. каф. радіотех. систем, 1999–2011 – проф. каф. основ радіотехніки Харків. ун-ту радіо­електроніки. Наук. дослідження: ос­­но­ви проектування та теорія по­­будови радіотех. систем, підви­щення точності радіолокац. вимірів. Осн. наук. праці закритого характеру.

Пр.: Предельная точность измерения допплеровского смещения час­то­ты метеосигнала при использовании пачки когерентных сигналов // Изв. ву­зов. Радиоэлектроника. К., 2001. Т. 44, № 7; Погрешности цифрового измерителя частоты метеосигнала, полу­ченные методом математического мо­­делирования // Радиотехника: Всеукр. межведом. научно-тех. сб. Х., 2001. Вып. 122; Средний квадрат результирующей погрешности многоканального измерителя параметров сигналов с учетом дискретной и регулярной со­с­­тавляющих // Там само. 2002. Вып. 129.

В. М. Шокало


Покликання на статтю