Ґаґауз Пилип Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Ґаґауз Пилип Георгійович

ҐАҐАУ́З Пилип Георгійович (20. 06. 1932, с. Червоноармійське, нині Болград. р-ну Одес. обл.) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1984). Закін. Криворіз. гірничоруд. ін-т (Дніпроп. обл., 1957). Відтоді працював на вироб-ві. 1963–2000 – у НДІ безпеки праці та екології в гірничоруд. і металург. пром-сті (м. Кривий Ріг): зав. лаб. фіз.-хім. дослідж. і апаратури пилогаз. контролю (1966–92), гол. н. с. (1992–2000). Дослідив і запропонував нові засоби та способи поліпшення умов праці гірників під час розроблення родовищ підзем. способом.

Пр.: Комплексное влияние кварца и соединений кальция на агрессивность рудничной пыли // ГорЖ. 1977. № 9; Борьба с пылью и вредными газами в железорудных шахтах. Москва, 1984 (співавт.); Природа происхождения водорода в ультраосновных породах Кемпирсайского массива // Повышение безопасности при добыче и переработке железных руд. Москва, 1992 (співавт.); Методика расчета дозовых нагрузок на персонал производств, занятых работой с сырьем, содержащим повышенные концентрации естественных радионуклидов // Сб. науч. тр. Севастоп. ин-та ядер. энергии и пром-сти. 2000. № 3 (співавт.).

В. В. Переверзов

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
В. В. Переверзов . Ґаґауз Пилип Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=25461 (дата звернення: 19.10.2021)