Ґайда Анатолій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Ґайда Анатолій Володимирович

ҐА́ЙДА Анатолій Володимирович (23. 02. 1955, с. Бариш Бучац. р-ну Терноп. обл.) – фармацевт. Д-р хім. н. (1993). Закін. Моск. ун-т (1977). Працював у ВНДІ генетики та селекції пром. мікроорганізмів (Москва, 1980–82); кер. н.-д. робіт Львів. філії Київ. НДІ гематології та переливання крові (1982–97); дир. укр.-амер. СП «БіоМарк» (1997–2000); від 2000 – кер. наук. проекту ТОВ «Дезомарк» (обидва – Львів). Наук. дослідження: синтез біоспецифіч. сорбентів та сорбентів для гель-фільтрації на основі кремнійорган. полімерів (силохромів) для очищення білків зсідання крові та фібринолізу; діагностичні тест-системи для аналізу стану системи зсідання крові та фібринолізу.

Пр.: Модифицированые кремнеземные носители в биотехнологии // Журн. Всесоюз. хим. об-ва им. Д. Менделеева. 1989. Т. 34, № 3; Silica sorbents with one- and two-site attached bacitracin in affinity chromatography // J. Chromatography. 1992. Vol. 596; Очистка протеиназ на бацитрацинсилхромах с различной концентрацией лиганда и длиной сейсера // Приклад. биохимия и микробиология. 1997. № 4 (співавт.); Діагностика і клінічне значення дефіциту антитромбіну ІІІ // ПМед. 1998. № 1–2 (співавт.).

В. О. Логінський

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
В. О. Логінський . Ґайда Анатолій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=25473 (дата звернення: 19.10.2021)