Ґайда Роман Пантелеймонович — Енциклопедія Сучасної України

Ґайда Роман Пантелеймонович

ҐА́ЙДА Роман Пантелеймонович (09. 10. 1928, с. Підмихайля, нині Калус. р-ну Івано-Фр. обл. – 24. 06. 1998, Львів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1988). Дійс. чл. НТШ (1992). Закін. Львів. ун-т (1951). Відтоді працював у ньому: 1973–78 – зав. каф. теор. фізики; 1978–86 – ст. н. с. Ін-ту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР (Львів); 1986–91 – зав. каф. фізики Львів. зоовет. ін-ту; 1991–98 – пров. н. с. Ін-ту фізики конденсов. систем НАНУ (Львів). Розробляв питання релятивіст. теорії прямих взаємодій частинок; розвинув пуанкаре-інваріантну класичну лаґранжеву механіку з вищими похідними, що дало змогу об’єднати в єдину теорію інтеграли дії типу Фоккера, ньютонову і гамільтонову механіки. Голова Фіз. комісії НТШ у Львові і відп. ред. «Фізичного збірника НТШ» (1989–98).

Пр.: Атомна фізика: Підруч. Л., 1965; Вступ до теоретичної фізики: Підруч. Л., 1970; Квазирелятивистские системы взаимодействующих частиц // Физика элементар. частиц и атом. ядра. 1982. Т. 13, вып. 2; Теоретико-груповий підхід до побудови релятивістської лаґранжевої механіки системи частинок // УМЖ. 1991. Т. 43, № 11 (співавт.); Symmetries of the Folklore-type relationistic mechanics in various forms of dynamics // J. Nonlinear Mathematical Physics. 1996. Vol. 3, № 3 (співавт.); Іван Пулюй (1845–1918): Життєписно-бібліогр. нарис. Л., 1998 (співавт.).

Літ.: Гайда Роман: Біобібліогр. покажч. Л., 1998.

І. Р. Юхновський

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
І. Р. Юхновський . Ґайда Роман Пантелеймонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=25474 (дата звернення: 19.10.2021)