Ґайдош Маріан — Енциклопедія Сучасної України

Ґайдош Маріан

ҐА́ЙДОШ Маріан (Gajdoš Marian; 30. 06. 1948, с. Смольник Ґельниц. округи, нині Словаччина) – словацький історик. Закін. Ун-т ім. П. Шафарика в Пряшеві (1972). Працював істориком у Сх.-словац. музеї у м. Кошиці (1972–75); від 1975 – в Ін-ті сусп. наук Словац. АН: від 2004 – дир. Чл. ком-ту Асоц. україністів Словаччини, Словац. істор. т-ва, Словац.-укр. комісії істориків. Співпрацював із низкою укр. ін-тів гуманітар. профілю. Досліджує нову історію Закарп. України та українців Словаччини.

Пр.: K politickému a sociálno-ekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov v povojnových rokoch. Košice, 1991 (співавт.); Rusíni-Ukrajinci v zrkadle polstoročí. Prešov; Užgorod, 1999 (співавт.); Rusíni-Ukrajinci na Slovensku na konci 20. stor. Prešov, 2001 (співавт.); Etnopolitická situácia v prvom decéniu nezávislosti Ukrajiny // Európa medzi identitou a integritou. Prešov, 2002; Medzietnické vzťahy v národnostne zmiešaných oblastiach Karpatského regiónu. Prešov; Užgorod, 2002 (співавт.); Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procese transformácie spoločnosti // Národ a národnosti na Slovensku. Prešov, 2004.

М. І. Мушинка

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
М. І. Мушинка . Ґайдош Маріан // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=25475 (дата звернення: 19.10.2021)