Кравченко Олексій Онисимович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Олексій Онисимович

КРА́ВЧЕНКО Олексій Онисимович (27. 03. 1931, с. Чернеччина, нині Краснопіл. р-ну Сум. обл. – 16. 01. 2000, Київ) – фахівець у галузі аналітичного приладобудування. Д-р тех. н. (1990), проф. (1997). Закін. Київ. політех. ін-т (1959), де й працював (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): від 1989 – проф. каф. наук., аналіт. і екол. приладів та систем; водночас 1980–2000 – зав. н.-д. лаб. аналіт. засобів контролю пром. викидів Всеукр. НДІ аналіт. приладобудування (ЗАТ «Укр­ана­літ», Київ). Наук. праці присвяч. моделюванню газ. сумішей, аде­­кватних вимірюваним фіз. вели­­чинам; розробленню структур. методів підвищення точності і мет­­рол. надійності аналіт. приладів і систем, швидкодій. висо­коселектив. аналізаторів з вико­ристанням вимірюв. перетворю­вань у магніт. ланцюгах і калібруванням чутливості одночасно з процесами вимірювань.

Пр.: Качественная оценка масс-спек­т­­ров и особенностей построения аппа­­ратуры для их расшифровки. К., 1972; Коррекция погрешностей от неселективности датчиков в газоаналитических системах // ПСУ. 1981. № 11 (спів­авт.); Газоаналитические приборы и системы. Москва, 1983 (спів­авт.); Не­которые вопросы повышения метрологической надежности газоаналитических устройств систем эколо­гичес­кого мониторинга. К., 1993.

М. М. Бесхмельніцина, М. І. Браженко


Покликання на статтю