Ґвішіані Олексій Джерменович — Енциклопедія Сучасної України

Ґвішіані Олексій Джерменович

ҐВІШІА́НІ Олексій Джерменович (Гвишиани Алексей Джерменович; 29. 10. 1948, Москва) – російський фахівець у галузі геофізики, інформатики та системного аналізу. Іноз. чл. НАНУ (2003). Чл.-кор. РАН (2006). Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1989). Закін. Моск. ун-т (1971). Від 1978 працює в Об'єдн. ін-ті фізики Землі РАН: зав. лаб. матем. аналізу геофіз. інформації (1978–90), кер. Центру дослідж. геофіз. даних і мережевих технологій та зав. лаб. штучного інтелекту (від 1991), зав. відділ. матем. геофізики та геоінформатики (від 1998), заст. ген. дир. (від 1999). Віце-президент Європ. середземномор. сейсмол. центру (Франція, від 1995), Міжнар. ком-ту даних (від 2002). Наук. діяльність: розроблення дискрет. методів матем. геофізики, їх застосування до задач фізики Землі при оцінці природ. ризиків; розроблення алгоритмів і моделей штучного інтелекту, їх застосування при вивченні глобал. геофіз. баз даних. Автор теорії стабільності динаміч. класифікацій геол.-геофіз. даних. Засн. школи порівнял. матем. методів моделювання й аналізу в геофіз. задачах.

Пр.: Теоремы и задачи функционального анализа. Москва, 1979; Прогнозирование мест землетрясений в регионах умеренной сейсмичности. Москва, 1988; Динамические задачи классификации и выпуклое программирование в приложениях. Москва, 1992; Dynamic systems and dynamic classification problems in geophysical applications. Paris, 1998; Artificial intelligence and dynamic systems for geophysical applications. Paris, 2002 (усі – у співавт.).

B. М. Палій


Покликання на статтю