Кравченко Петро Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Петро Анатолійович

КРА́ВЧЕНКО Петро Анатолійович (08. 03. 1953, с. Волинка Сосниц. р-ну Черніг. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2001), проф. (2003). Закін. Київ. ун-т (1980). Відтоді пра­цює у Полтав. пед. ун-ті: 1989–97 та від 2002 – деканом істор. ф-ту, водночас від 1991 – зав. каф. філософії. Наук. дослідження: соц. філософія, філософія істо­рії, проблеми сучас. політ. культури, державотворення. Гол. ред. ж. «Філософські обрії» (від 1999). Співавтор навч. посібників «100 відповідей на запитання з історії України» (Опішня, 1998), «По­літологія» (К., 2000), «Історія Укра­­їни: компаративні нариси» (П., 2005).

Пр.: Людина – Культура – Історія. К., 1999; Вітчизняний культурно-історичний досвід у системі сучасного державотворення. К., 2001; Протестантські об'єднання в Україні у контексті соціальної політики більшовиків (20–30-і ро­ки ХХ століття). П., 2005 (спів­авт.); Укра­їнське козацтво: соціально-історичний нарис: У 2 ч. П., 2008; 2010 (спів­авт.).

В. І. Лагно


Покликання на статтю