Кравченко Світлана Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Світлана Іванівна

КРА́ВЧЕНКО Світлана Іванівна (14. 10. 1964, с. Затурці Локачин. р-ну Волин. обл.) – фахівець у галузі соціальних комунікацій. Канд. філол. н. (1998), д-р н. з соц. комунікацій (2011), проф. (2012). Закін. Луцький пед. ін-т (1986), де й працює від 1987 (нині Сх.-єв­роп. ун-т): від 2012 – зав. каф. соц. комунікацій. Наук. дослідження: польс.-укр. культурні зв'язки; публіцистика Польщі 20–30-х рр. 20 ст.; худож. переклад як один із аспектів міжкультур. діалогу. Уклала хрестоматію польс. літ. періодики 20–30-х рр. 20 ст. «На хвилі доби» (Лц., 2008).

Пр.: Проблеми художнього перекла­ду: Навч.-метод. посіб. Лц., 2002; Періо­дичні видання Польщі 20–30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літе­ра­тур­на комунікація, польсько-українсь­кий діа­­лог. Лц., 2009; Україна в геополі­тичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису «Biule­tyn Polsko-Ukraiński» (Варшава 1932–1938) // Київ. полоніст. студії. К., 2011. Т. 18; Єжи Гед­ройц і часопис «Bunt Młodych» (1931–1939): ідейні засади та прометейська концепція вирішення українського питання // Журналістика: Наук. зб. К., 2012. Вип. 11(36).

Л. Теребус


Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. Теребус
 . Кравченко Світлана Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2561 (дата звернення: 25.10.2021)