Ґрдина Ярослав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Ґрдина Ярослав Іванович

ҐРДИ́НА Ярослав Іванович (02. 02. 1871, м. Пльзень, нині Чехія – 02. 06. 1931, Дніпропетровськ) – гірничий інженер-технолог. Закін. С.-Петербур. технол. ін-т (1894). Стажувався 1899–1900 в Німеччині. 1901 захистив у С.-Петербур. гірн. ін-ті магістер. дис. на тему «Стійкість руху машини, керованої відцентровим регулятором». Працював 1894–97 інж. у м. Ковно (нині Каунас, Литва), де керував землечерпал. роботами на р. Німан. 1897–99 – в Іваново-Вознесен. мех.-тех. уч-щі (нині м. Іваново, РФ). Від 1900 – у Дніпроп. гірн. ін-ті (до 1912 – Катеринослав. вище гірн. уч-ще): від 1901 – проф., 1922–31 – зав. каф. приклад. механіки, водночас 1910–12 – інспектор з навч. частини, 1912–17 – декан, 1920–21 – ректор. Одночасно від 1919 – зав. каф. теор. механіки Дніпроп. ун-ту; від 1923 – проф. каф. теор. механіки, від 1930 – проф. каф. основ машинобудування Дніпроп. металург. ін-ту. 1927–28 – консультант з проектування водопостачання Криворіз. металург. з-ду. Дослідж. стосуються теорії стійкості регуляторів при неперерв. й перерв. регулюванні, проблем обґрунтування теор. механіки. Написав 4 підручники для гірн. інженерів. Основоположник вчення про динаміку живих організмів, яке мало особливу актуальність у зв'язку з розвитком біокібернетики, теорії автомат. регулювання і машин. математики. За наук. діяльність в цьому напрямі Ґ. називають «батьком кібернетики».

Пр.: О некоторых типах регуляторов с двухгрузовым маятником // Вест. Об-ва технологов. 1899. № 4–10; К теории случайных ошибок // Изв. Екатеринбур. высшего горного уч-ща. 1908. Вып. 2; Ряды вероятных и средних ошибок // Там само. 1909. Вып. 1; Динамика живых организмов // Там само. 1911. Вып. 1; К динамике живых организмов // Там само. 1912. Вып. 1; К вопросу о принципе относительности // Изв. Екатеринбур. горного ин-та. 1914. Вып. 2; Основные законы движения // Юбил. выпуск Изв. Екатеринбур. горного ин-та. 1924; К вопросу о динамической устойчивости центробежных регуляторов при прерывном регулировании // Вест. инж. и техников. 1937. № 1–2.

Літ.: Путята Т. В., Фрадлин Б. Н. Ярослав Иванович Грдина. Москва, 1970; Максимов І. Вшанування вченого-механіка // Зоря. 1971, 3 лют.; Гайдученко В. Біля колиски кібернетики // Наука і сусп-во. 1984. № 8; Ярослав Іванович Грдина (1871–1931): Бібліогр. покажч. Дн., 1996; Єлінов І. М. Нариси з історії Національного гірничого університету. Дн., 2006.

О. Є. Хоменко


Покликання на статтю