Ґуам — Енциклопедія Сучасної України

Ґуам

ҐУАМ – об’єднання країн пострадянського простору – Грузії, України, Азербайджану і Молдови. Виникло 10 жовтня 1997 у м. Страсбурґ (Франція) як консультатив. форум Грузії, України, Азербайджану та Молдови (англ. абревіатура – GUAM) у ході саміту Ради Європи. 1999–2005, коли до коаліції входив Узбекистан, вона називалась GUAАM. До цього об’єднання увійшли держави з близькими політ. й екон. орієнтаціями на ґрунті не лише спіл. рад. минулого, а й необхідності вирішувати схожі проблеми – зміцнювати власну державність, налагоджувати ринк. відносини, використовувати європ. моделі екон. і сусп. устрою. Їхня мета – співпраця у культур., зовн.-екон., воєнно-політ. й ін. сферах. Утворення GUAM свідчить про формування у межах СНД нових структур інтересів культур., екон. і політ. ґатунку, а також нових рівноправ. і взаємовигід. структур кооперації. Спільні екон. інтереси держав GUAM найбільш сконцентровані навколо питань транспортування прикаспій. енергоносіїв і прокладення нових транзит. маршрутів з Європи в Азію через Кавказ. регіон. Перспектив. напрямом екон. співроб-ва є розвиток інвестиц. діяльності між державами GUAM, створення спіл. підпр-в з перероблення с.-г. продукції, у галузі машинобудування, енергетики і транспорту. 2002 підписана угода про створення зони вільної торгівлі GUAM. Країни-учасниці опрацьовують також проблеми підтримання безпеки і стабільності у регіоні. Вищим органом орг-ції є щорічні саміти керівників держав-учасниць, виконав. – рада міністрів закордон. справ країн GUAM (засідання двічі на рік), робочим – ком-т нац. координаторів (щоквартал. засідання проходять почергово у країнах-учасницях); від 2004 діє парламент. асамблея GUAM. У рамках GUAM сформовано низку робочих груп, зокрема з енергетики, транспорту, торг.-екон. питань, інформації та телекомунікацій, культури, науки й освіти, туризму, боротьби з тероризмом, організов. злочинністю і розповсюдженням наркотиків. Має статус спостерігача в ООН і ОБСЄ. У грудні 2005 в Києві відбувся форум «Співдружність демократичного вибору» (як альтернатива СНД), у якому взяли участь Україна, Молдова, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словенія, Македонія, Румунія, Грузія. Див. Співдружність демократичного вибору.

Літ.: Нечель Л. Економічне співробітництво України з країнами ГУУАМ. Сучасний стан та перспективи // Стратег. панорама. 2000. № 2; Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. К., 2003; ГУАМ – друге дихання // ПЧ. 2007. №7

М. В. Стріха

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
М. В. Стріха . Ґуам // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25855 (дата звернення: 19.05.2021)