Давиденко Галина Йосипівна — Енциклопедія Сучасної України

Давиденко Галина Йосипівна

ДАВИДЕ́НКО Галина Йосипівна (14. 06. 1953, с. Юрасівка Ямпіл. р-ну Сум. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (1995), проф. (2002). Закін. Сум. пед. ін-т (1976). Вчителювала. Працювала доц. каф. рос. та зарубіж. літ-ри Криворіз. пед. ін-ту (Дніпроп. обл., 1991–95); зав. каф. мовної підготовки Київ. ін-ту внутр. справ (1995–97); проф. каф. укр. літ-ри та методики її викладання (від 1997), зав. каф. зарубіж. літ-ри (від 2003) Глухів. пед. ун-ту (Сум. обл.). Наук. дослідж. з проблем методики викладання літ-ри, оптимал. орг-ції читання і стимулювання читац. активності, розроблення системи методів, прийомів та форм активізації сприймання. Співавторка навч.-метод. комплексу для самост. роботи студентів кредитно-модул. і дистанц. форм навч. «Історія зарубіжної літератури: В 3 кн.» (К., 2007).

Пр.: Возвращенные имена. Анна Ахматова. Жизнь и творчество: Метод. рекомендации к изучению темы в 11 кл. С., 1990; Методика роботи з текстом художнього твору: Метод. посіб. К., 1995; Тематические вечера по зарубежной литературе в школе. Кривой Рог, 1995; Навчальні матеріали з курсу літератури Середньовіччя і доби Відродження. Глухів, 1998; Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя: Навч. посіб. С., 2006.

М. П. Гурець

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
М. П. Гурець . Давиденко Галина Йосипівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=25920 (дата звернення: 24.10.2021)