Давиденко Леонід Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Давиденко Леонід Михайлович

ДАВИДЕ́НКО Леонід Михайлович (04. 06. 1935, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1989), проф. (1991). Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1963). Працював в органах прокуратури Донец. обл. (1962–77); від 1977 – у Харків. філії Ін-ту підвищення кваліфікації керів. кадрів прокуратури СРСР (від 1991 – Ін-т підвищення кваліфікації Ген. прокуратури України): 1977–85 – заст. дир., 1986–98 – зав. каф. орг-ції праці та упр. в органах прокуратури, 1999 – проректор з наук. роботи; від 2000 – пров. н. с. Академії прокуратури України (Київ). Досліджує питання кримінології, проблеми орг-ції та діяльності органів прокуратури.

Пр.: Организация деятельности районной, городской прокуратуры по профилактике преступлений. Х., 1990; Місце прокуратури в системі державної влади України // Вісн. АПрНУ. 1995. № 3; Организация работы в органах прокуратуры: Текст лекций. Х., 1996 (співавт.); Функції прокуратури згідно з новою Конституцією України // ПрУ. 1997. № 6; Питання боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку // Вісн. Ун-ту внутр. справ. 2000. № 10.

В. С. Венедиктов

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
В. С. Венедиктов . Давиденко Леонід Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=25931 (дата звернення: 16.10.2021)