Давиденко Микола Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Давиденко Микола Маркович

ДАВИДЕ́НКО Микола Маркович (09. 07. 1935, с. Коти Черніг. р-ну Черніг. обл. – 08. 05. 2004, Москва) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1987). Закін. Київ. ун-т (1958). Працював у геол. експедиціях у РФ. 1964–74 – у Пн.-Сх. комплексному НДІ Сибір. відділ. АН СРСР (м. Магадан, РФ); 1974–80 – у Всесоюз. НДІ морської геології та геофізики (Риґа); 1980–85 – у Центр. н.-д. геол.-розв. ін-ті (Москва); 1985–88 – в Ін-ті мерзлотознавства Сибір. відділ. АН СРСР (м. Якутськ, РФ); 1989–93 – в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин АНУ (Львів): зав. відділу геохімії глибин. флюїдів; 1993–96 та 2001–04 – в Ін-ті проблем нафти і газу РАН; 1996–2001 – в Ін-ті кріосфери землі РАН (обидва – Москва). Осн. наук. дослідж. у галузях мінералогії, геохімії та екології нафтогазонос. та гірн.-добув. р-нів.

Пр.: Источники золотоносных россыпей криолитозоны северо-востока Азии (по флюидным включениям в минералах). К., 1992; Флюїдний режим мінералоутворення в літосфері (в зв'язку з прогнозуванням корисних копалин). К., 1994 (співавт.); Металлогенические особенности главных типов золоторудных месторождений (по термобарогеохимическим данным). Новосибирск, 1996; Проблемы экологии нефтегазоносных и горнодобывающих районов Севера России. Новосибирск, 1998; Актуальные вопросы геоэкологии. Москва, 2003.

А. В. Побережський

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
А. В. Побережський . Давиденко Микола Маркович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=25933 (дата звернення: 24.10.2021)