Давиденко Наталія Корнеліївна — Енциклопедія Сучасної України

Давиденко Наталія Корнеліївна

ДАВИДЕ́НКО Наталія Корнеліївна (24. 09. 1918, с. Ковалівка, нині Васильків. р-ну Київ. обл. – 10. 03. 2006, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1972). Премія ім. Л. Чугаєва АН СРСР (1976). Закін. Об'єдн. укр. ун-т (м. Кзил-Орда, Казахстан, 1942). Працювала 1948–70 в Ін-ті заг. і неорган. хімії АН УРСР, 1970–86 – в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР, 1986–2000 – в Ін-ті хімії поверхні НАНУ (усі – Київ): ст. н. с. Наук. дослідження: електронні спектри і спектри ядер. магніт. резонансу (ЯМР) координац. сполук іонів лантанідів (з'ясувала природу зміщення смуг в електрон. спектрах іонів лантанідів при реакціях комплексоутворення); синтез лантанід. зсуваючих реагентів (ЛЗР) і їх застосування для інтерпретації складних спектрів ЯМР орган. сполук; термодинам. і кінетичні параметри взаємодії ЛЗР–субстрат; бінарні та потрійні сполуки металів з амінокислотами, нуклеотидами, вітамінами та ін. біомолекулами; комплексоутворення на поверхні твердих тіл.

Пр.: Закономерности смещения полос в спектрах ионов лантанидов при комплексообразовании в растворах // ТЭХ. 1970. Т. 6, № 5; Определение расстояний металл–лиганд по положению спектральных полос в комплексах лантанидов // Докл. АН СССР. 1970. Т. 191, № 3; Взаимодействие аминокислотных комплексов кобальта и цинка с аденозинтрифосфатом // ЖНХ. 1987. Т. 32, № 45; Образование тройных комплексов на поверхности кремнезема, модифицированного ионами меди, никеля и цинка // ЖФХ. 1998. Т. 72, № 12; Адсорбционное взаимодействие высокодисперсного кремнезема с биомолекулами // Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния. К., 2003 (усі – співавт.).

А. М. Дацюк

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
А. М. Дацюк . Давиденко Наталія Корнеліївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=25935 (дата звернення: 24.10.2021)