Давиденко Тетяна Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Давиденко Тетяна Іванівна

ДАВИДЕ́НКО Тетяна Іванівна (12. 08. 1945, м. Георгієвськ Ставроп. краю, РФ – 09. 06. 2004, Одеса) – хімік. Д-р хім. н. (1989), проф. (1990). Закін. Одес. ун-т (1968). Працювала в Одес. лаб. Ін-ту заг. та неорган. хімії АН УРСР. Від 1977 – у Фіз.-хім. ін-ті НАНУ (Одеса): ст. н. с., 1988–91 – зав. лаб., від 1991 – зав. відділу фіз.-хім. основ біотехнології. Водночас від 1991 – проф. Одес. ун-ту. Дослідж. у галузі орган. та біоорган. хімії, ферментат. каталізу. Розробила біотехнол. методи синтезу біологічно актив. сполук.

Пр.: Соединения включения фенолов и поли-N-винилкапролактама // Изв. АН. Сер. хим. 1996. № 9 (співавт.); Окисление азотосодержащих гетероциклов с использованием биокатализаторов // Там само. 1998. № 8; Совместная иммобилизация террилитина и торфота // ХФЖ. 1998. Т. 32, № 3 (співавт.); Супрамолекулярные структуры β-циклодекстрина с поверхностно-активными веществами // Высокомолекуляр. соединения. Сер. А. 2000. Т. 42, № 5; Иммобилизация ферментных препаратов // Вісн. Одес. ун-ту. Хімія. 2003. Т. 8, вип. 4.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Є. В. Шабанов


Покликання на статтю