Кравчук Володимир Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Кравчук Володимир Аркадійович

КРАВЧУ́К Володимир Аркадійович (04. 06. 1937, с. Тростянець, нині Дубен. р-ну Рівнен. обл. – 21. 11. 1996, Львів) – хімік. Канд. тех. (1971), д-р хім. (1991) н., проф. (1993). Засл. діяч н. і т. України (1996). Закін. Укр. полігр. ін-т (Львів, 1961), де від 1966 й працював (нині Укр. академія друкарства): декан ф-ту підвищення кваліфікації керів. працівників та спеціалістів вид-в, поліграфії і книжк. торгівлі (1981–90), зав. каф. фототех. вироб-в (1992–96). Розробляв фотополімеризацій­ноздатні системи на основі водо­розчин. сополіамідів.

Пр.: Особенности синтеза свето­чувст­вительных водораство­римых сополиамидов // УХЖ. 1993. Т. 35, № 4; Електрохімія в поліграфічних процесах: Навч. посіб. Л., 1994; Удосконалення процесу активізації при хімічній металізації діелектриків // Поліграфія і видав­нича справа: Наук.-тех. зб. Л., 1994. Вип. 28; Дослідження постадійних про­цесів металізації фотополімерних поверхонь // Там само. 1997. Вип. 32; Зшивання полівінілметалметоксиметакриламіду в присутності дикетонатів металів // Доп. НАНУ. 1997. № 9 (усі – спів­авт.).

Літ.: Кравчук Володимир Аркадійович: Бібліогр. покажч. 2002; 2007; Мель­ников О. В. Українська академія друкарства: Істор.-біогр. довід. 1930–2010. 2010 (усі – Львів).

З. М. Сельменська

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
З. М. Сельменська . Кравчук Володимир Аркадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2595 (дата звернення: 25.10.2021)