Давидов Олександр Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Давидов Олександр Сергійович

ДАВИ́ДОВ Олександр Сергійович (13(26). 12. 1912, м. Євпаторія, нині АР Крим – 19. 02. 1993, Київ) – фізик. Батько Т. Давидової. Д-р фіз.-мат. н. (1950), проф. (1951). Акад. НАНУ (1964). Засл. діяч н. УРСР (1972). Герой Соц. Праці (1982). Ленін. премія (1966), Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1969). Закін. Моск. ун-т (1939). Під час 2-ї світ. війни керував лаб. з-ду авіац. двигунів у м. Уфа (Башкортостан, РФ). Працював в Ін-ті фізики АН УРСР (Київ; з перервою): 1945–53 – ст. н. с., заст. дир. з наук. роботи, 1964–66 – зав. відділу теорії атом. ядра. 1953–56 – у Фіз.-енергет. ін-ті (м. Обнінськ, РФ); 1956–64 – у Моск. ун-ті: проф., від 1958 – зав. каф. електродинаміки і квант. теорії. Від 1966 – в Ін-ті теор. фізики АН УРСР (Київ): зав. відділу багаточастинк. систем, 1973–88 – дир. Одночасно від 1964 – проф. каф. теор. фізики Київ. ун-ту. Автор теорії спектрів поглинання, люмінесценції, розсіювання та дисперсії світла в молекуляр. кристалах. Передбачив розщеплення невироджених молекуляр. термів у кристалах, які мають кілька молекул в елементар. комірці (давидовське розщеплення, 1948); розв'язав низку фундам. проблем ядер. фізики, фізики твердого тіла, квант. біофізики. Спільно з Г. Філіповим розробив теорію колектив. збуджених станів несферич. ядер (теорія неаксіал. ядер, 1958–60). Дослідив збуджені стани квазіодновимір. молекуляр. структур і запропонував механізм скорочення поперечно-смугастих м'язів (давидовські солітони, 1973–88), розвинув теорію надпровідності керам. сполук (1988–91). Президією НАНУ засн. премію ім. Д.

Пр.: Теория поглощения света молекулярными кристаллами. К., 1951; Теория атомного ядра. Москва, 1958; Берлин, 1963; Квантовая механика. Москва, 1963; Теория молекулярных экситонов. Москва, 1964; Возбужденное состояние атомных ядер. Москва, 1967; Теория твердого тела. Москва, 1976; Биология и физика. К., 1978; Солитоны в квазиодномерных молекулярных системах. К., 1982.

Літ.: Лубченко А. Ф., Овчаренко В. И., Филиппов Г. Ф. Александр Сергеевич Давыдов (К шестидесятилетию со дня рожд.) // УФН. 1972. Т. 108, вып. 4; Александр Сергеевич Давыдов (К семидесятилетию со дня рожд.). К., 1982; Алинин А. Его жизнь – физика: Докум. повесть. К., 1982; Воспоминания об Александре Сергеевиче Давыдове. К., 2002.

Г. В. Бугрій


Покликання на статтю