Давидова Лора Йосипівна — Енциклопедія Сучасної України

Давидова Лора Йосипівна

ДАВИ́ДОВА Лора Йосипівна (10. 05. 1933, м. Кремінна, нині Луган. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1979). Закін. Харків. мед. ін-т (1957). Працювала лікарем; ст. н. с. Харків. НДІ заг. та невідклад. хірургії (1966–81); зав. відділу популяц. дослідж. Ін-ту терапії АМНУ (Харків, 1981–99). Наук. дослідж. з проблем центр. гемодинаміки та тканин. кровотоку.

Пр.: Микроциркуляция при острой ишемии конечности // Острая ишемия органов и меры борьбы с постишемическими расстройствами: Тезисы докл. Всесоюз. симпозиума. Москва, 1973; Особенности нарушения центральной, регионарной гемодинамики и микроциркуляции у больных атеросклерозом сосудов конечностей // Кардиология. 1980. № 6; Распространенность кашля как предиктора и симптома хронического бронхита среди мужского населения Харькова // КМ. 1991. Т. 69, № 4 (співавт.); Роль общепрактикующего врача в решении проблем профилактики неинфекционных заболеваний // ВД. 1998. № 3 (співавт.).

І. А. Криворучко, С. М. Молчан


Покликання на статтю