Державні доходи — Енциклопедія Сучасної України

Державні доходи

ДЕРЖА́ВНІ ДОХО́ДИ – сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави для фінансування виконуваних нею завдань і функцій. За порядком формування розрізняють централізов. і децентралізов. Д. д. До централізов. належать кошти, признач. для формування доходів зведеного бюджету (держ. і місц.), Пенсій. фонду України, зборів на обов'язк. соц. страхування до Фонду соц. страхування України та обов'язк. соц. страхування на випадок безробіття до Держ. фонду сприяння зайнятості насел. України, платежі до Фонду страхування від нещас. випадків, пов'язаних з вироб-вом; децентралізов. – доходи держ. підпр-в, установ, орг-цій, сформовані переважно за рахунок їхнього прибутку. За методами залучення коштів доходи зведеного бюджету поділяють на податки, обов'язк. платежі неподатк. характеру, ін. надходження. До податків, згідно з бюджет. класифікацією і Законом України «Про систему оподаткування», включають податк. надходження; рентну плату; держ. мито; єдиний збір, сплачений у пунктах пропуску через держ. кордон України; збір за використання радіочастот. ресурсу; додатк. збори на виплату пенсій. Протягом 2001–05 бл. 2/3 доходів зведеного бюджету України формувалось за рахунок податк. надходжень. Осн. серед них є прибутк. податок з громадян, податки на прибуток підпр-в і додану вартість, акцизні збори та мито. 2005 на них припадало 92,7 % усіх податк. надходжень до зведеного бюджету України. До неподатк. платежів належать: доходи від власності та підприємниц. діяльності; адм. збори й платежі; доходи від некомерц. і побіч. продажу (держ. мито, митні збори); надходження від штраф. і фінанс. санкцій; ін. неподатк. надходження; власні надходження бюджет. установ; доходи від операцій з капіталом; офіц. трансферти від урядів зарубіж. країн і міжнар. орг-цій; цільові фонди. Серед неподатк. надходжень найбільші частки припадають на доходи від власності та підприємниц. діяльності, власні надходження бюджет. установ й ін. неподатк. надходження. 2005 вони становили відповідно 34,2, 34,4 і 23,6 % від заг. суми доходів зведеного бюджету України.

Літ.: Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період. К., 2000; Василик О. Д. Теорія фінансів: Підруч. К., 2000.

Л. М. Шаблиста


Покликання на статтю