Кривенчук Володимир Євдокимович — Енциклопедія Сучасної України

Кривенчук Володимир Євдокимович

КРИВЕНЧУ́К Володимир Євдокимович(05. 08. 1934, с. Покощівка Ізя­слав. р-ну, нині Хмельн. обл.) – провізор. Канд. хім. (1970), д-р фармацевт. (1985) н. Закін. Хар­ків. фармацевт. ін-т (1958). Відтоді працював в аптеках Києва; 1961–65 – у Київ. НДІ фармакології та токсикології; від 1965 – в Ін-ті екогігієни і токсикології (Ки­їв): від 1991 – пров. н. с. Розробляє антидот для лікування отруєнь фосфорорган. пестицидами. Автор препарату «Ді­етиксим», нового типу хім. сполук – тіогідроксимових ефірів як реактиваторів холінестерази.

Пр.: Тиогидроксимовые эфиры. Кон­станты скорости реактивации сыво­ро­точной холинэстеразы, ингибированной ГД-42 // Биохимия. 1974. Т. 39, вып. 6; Поиск антиконвульсантов для снятия судорог, вызываемых пиретроидами // Тезисы докл. 6-го Междунар. вет. конгресса. Эдинбург, 1994; Морфологические изменения тимуса крыс при острой интоксикации 2, 3, 7-трихлорди­бензо­парадиоксином // Соврем. проб­л. токсикологии. 2007. № 1; Экоток­сико­логические аспекты использования реагентов для очистки сточных вод // Мат. наук.-практ. конф. «Безпека життє­діяльності людини в сучас. екол.-екон. умовах». К., 2009 (усі – спів­авт.).

Г. І. Петрашенко


Покликання на статтю