Деркач Василь Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Деркач Василь Степанович

ДЕРКА́Ч Василь Степанович (09(21). 12. 1894, с. Корсунь Бахмут. пов. Катеринослав. губ., нині Єнакіїв. міськради Донец. обл. – 25. 05. 1975, Харків) – мікробіолог. Д-р мед. н. (1939), проф. (1940), чл.-кор. АМН СРСР (1945). Засл. діяч н. УРСР (1943). Держ. нагороди СРСР. Закін. мед. ф-т Харків. ун-ту (1917), де й працював від 1918 (згодом Харків. мед. ін-т) зав. каф. мікробіології (з перервою), 1961 організував вірусол. проблемну лаб.; водночас 1920–41 та 1943–62 – заст. дир. з наук. роботи Харків. НДІ мікробіології, вакцин та сироваток (нині Ін-т мікробіології та імунології АМНУ); 1942–43 – зав. каф. мікробіології Чкалов. с.-г. ін-ту (нині м. Оренбург, РФ). Започаткував вивчення в СРСР проблем бактеріофагії. Досліджував антигенні та імунізац. властивості черевнотифоз. токсину і запропонував новий метод вакцинації проти черев. тифу. Розробив антибіотичні препарати «Саназин» та «Неоцид». Виявив базофільні цитоплазматичні включення у ракових клітинах, чим підтвердив вірусну природу злоякіс. росту.

Пр.: Иммунотерапия // Основы лечеб. и профилакт. медицины. Х., 1936; Экспериментальное клиническое и эпидемиологическое изучение пиоцианина и его производных // Тр. 12-го Всесоюз. съезда гигиенистов, эпидемиологов и микробиологов. Москва, 1947; Саназин и его практическое применение // Антибиотики. Т. 18. К., 1951; Экспериментальное изучение нового противоопухолевого антибиотика неоцида // Тезисы 2-й Всесоюз. онкол. конф. Ленинград, 1958; Итоги и перспективы изучения неоцида // Сб. тр. междунар. симпозиума «Пути и перспективы изучения антибластом. веществ». Москва, 1960; О базофильных образованиях и цитопатогенном эффекте в раковых клетках // Вопр. вирусологии. 1966. № 2.

Літ.: Дяченко С. С. Вклад члена-корреспондента АМН СССР В. С. Деркача в развитие медицинской микробиологии и учение об антибиотиках // ВД. 1986. № 6; Вчені ХДМУ; Выдающиеся педагоги ВШ Харькова.

Ж. М. Перцева

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
Ж. М. Перцева . Деркач Василь Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26230 (дата звернення: 19.05.2021)