Деркач Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Деркач Володимир Олександрович

ДЕРКА́Ч Володимир Олександрович (12. 12. 1950, с. Черніговка Примор. краю, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2003). Закін. Донец. ун-т (1972), де й працює від 1975 (з перервою): від 2003 – проф., зав. каф. матем. аналізу і теорії функцій. 1980–93 – доц. каф. вищої математики Макіїв. інж.-буд. ін-ту (Донец. обл.). Розробляє питання теорії операторів. Співавтор розв'язку проблеми Крейна про існування самоспряжених розширень симетрич. оператора в гілберт. просторі з лакунами та доведення збіжності апроксимацій Паде для широкого класу узагальн. Неванліннів. функцій.

Пр.: Generalized resolvents and the boundary value problems for Hermitian operators with gaps // J. Functional Analysis. 1991. Vol. 95, № 1 (співавт.); On generalized resolvents of Hermitian relations in Krein spaces // J. Mathematical Sciences. 1999. Vol. 97; О сходимости аппроксимаций Паде обобщенных Неванлинновских функций // Тр. Моск. матем. об-ва. 2007. Т. 68 (співавт.).

В. І. Горбачук


Покликання на статтю