Деснянсько-Старогутський національний природний парк — Енциклопедія Сучасної України

Деснянсько-Старогутський національний природний парк

ДЕСНЯ́НСЬКО-СТАРОГУ́ТСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ПРИРО́ДНИЙ ПАРК – поліфункціональна природоохоронна територія природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Знаходиться у Середино-Буд. р-ні Сум. обл. Пл. 16 127,1 га, з них 7272,6 га – у постій. користуванні. Створ. 1999. За функціон. зонуванням заповідна зона складає 2357,4 га, регульов. рекреації – 7803,4 га, госп. – 6052,3 га. Представлені природні комплекси сх. частини Укр. Полісся. Тер. парку протікають річки Десна, Свига і Знобівка з притоками Чернь та Улиця. Ліси займають 8583,9 га, луки – 5315,8, рілля – 727,4, болота – 662,7, водойми – 350,2, піски, торфорозробки, кар'єри, лісосмуги – 325,4, насел. пункти, вироб. будівлі та шляхи – 249,7. За особливостями ландшафт. структури, природ. комплексів, госп. використання та зонування виділяють 2 частини: Старогутську та Придеснянську. Старогутська – єдиний масив на моренно-зандр. рівнині, де ліси займають понад 80 % (66 % – соснові, 19 % – березові, 9 % – березово-соснові, 4 % – ялинові, вільхові, осикові, 2 % – дубові), луки – 12 %, болота – 7 %. З фауни поширені лелека чорний, рябчик, горіхівка, жовна, сичик волохатий, заєць білий. Придеснян. частина складається з 8-ми окремих ділянок і займає заплаву та надзаплавні тераси Десни. Охороняється комплекс заплав. рослинності та фрагменти соснових лісів, післялісові луки, болота на надзаплав. терасах. Видове різноманіття: 796 видів судин. рослин, 217 – птахів, 64 – ссавців, 40 – риб та круглоротих, 12 – земноводних, 7 – плазунів. З них до Червоної книги України занес. 24 види птахів, 21 – судин. рослин, 11 – безхребетних, 11 – ссавців, 3 – риб та круглоротих, 1 – плазунів. Діють 2 турист. бази, мислив. госп-во.

Літ.: Заповідники і національні природні парки України. К., 1999; Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський». С., 2003; Панченко С. М. Флора національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся. С., 2005; Гаврись Г. Г. та ін. Фауна хребетних тварин національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». С., 2007.

С. М. Панченко


Покликання на статтю