Краєв Василь Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Краєв Василь Федорович

КРАЄ́В Василь Федорович (06. 02. 1920, ст. Бєлая, нині Кіров. обл., РФ – 06. 11. 2001, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1967), проф. (1972). Закін. Моск. ін-т за­­лізнич. транспорту (1944). Відто­­ді працював у Київ. філії ін-ту «Транспроекткар'єр». 1954–95 – в Ін-ті геол. наук НАНУ (Київ): 1969–70 – заст. дир. з наук. роботи, 1970–88 – зав. відділу інж. геології, 1988–95 – ст. н. с.-кон­­сультант; водночас 1970–95 – проф. Київ. ун-ту буд-ва і арх-ри. Осн. на­прями наук. дослідж.: інж.-геол. обґрунтування гідротех. споруд, зрошувал. систем, зсуви та сельові процеси.

Пр.: Инженерно-геологическая характеристика пород лессовой формации Украинской РСР. 1971; Склад і влас­­тивості лесових порід Північного При­­чорномор'я. 1973; Строительные свой­­ства глинистых грунтов Украины. 1980 (спів­авт.); Закономерности формирования инженерно-геологических ус­­ло­вий Восточных Карпат. 1985 (спів­авт.); Инженерно-геологические свойства лессовых пород Украинской ССР. 1988 (усі – Київ).

Д. Є. Макаренко, С. Б. Шехунова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко, С. Б. Шехунова . Краєв Василь Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2636 (дата звернення: 24.10.2021)