Краєвський Аполлінарій Йосифович — Енциклопедія Сучасної України

Краєвський Аполлінарій Йосифович

КРАЄ́ВСЬКИЙ Аполлінарій Йосипович (19. 03. 1957, с. Рудка Дунаєвец. р-ну Хмельн. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (2005), проф. (2007). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1982), де й працював від 1985 (нині аграр. ун-т): від 2004 – зав. каф. нормал. і патол. фізіології с.-г. тварин; від 2007 – зав. каф. хірургії, від 2008 – дир. Навч.-наук. ін-ту тваринництва та вет. медицини Сум. аграр. ун-ту. Вивчає фізіологію та патологію ор­ганів розмноження і молоч. залози у корів. Розробляє методи прогнозування, діагностики, про­­філактики й лікування акушер. патології, біотехнол. мето­ди інтенсифікації відтвор. функ­ції корів і телиць.

Пр.: Прогнозування затримання посліду, субінволюції матки, метриту корів // ВМУ. 2006. № 9; Артеріовенозна різниця показників білкового обміну при маститі у корів // Наук. вісн. Львів. ака­­демії вет. медицини. 2008. Т. 10, № 2(37), ч. 1 (спів­авт.); Фізіологія тварин: Підруч. В., 2008 (спів­авт.); Частота травмування родових шляхів залежно від вгодованості та клінічного стану корів під час сухостою // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування Укра­­їни. К., 2009. Вип. 136 (спів­авт.).

Л. Д. Петрова


Покликання на статтю