Дідух Яків Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Дідух Яків Петрович

ДІ́ДУХ Яків Петрович (07. 05. 1948, с. Городок Рівнен. р-ну Рівнен. обл.) – ботанік, еколог. Д-р біол. н. (1988), проф. (1999), акад. НАНУ (2018). Засл. діяч н. і т. України (2008). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Премія ім. М. Холодного НАНУ (1994). Закін. Київ. ун-т (1972). Від 1976 працює в Ін-ті ботаніки НАНУ (Київ): від 1988 – зав. відділу екології фітосистем, від 1989 – заст. дир. з наук. роботи, від 2003 – дир. Водночас від 1992 – викл. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Розробив структурно-порівнял. метод аналізу флор, класифікацію рослинності та ботаніко-геогр. районування гір. Криму, методику фітоіндикації екол. факторів; досліджує екол. особливості видів флори і рослин. угруповань України, енергетику екосистем.

Пр.: Ялтинский горно-лесной государственный заповедник. К., 1980 (співавт.); Заповедник Карадаг. К., 1982 (співавт.); Заповедник «Мыс Мартьян». К., 1985 (співавт.); Растительный покров горного Крыма. К., 1992; Фітоіндикація екологічних факторів. К., 1994 (співавт.); Популяційна екологія. К., 1998; Екофлора України. Т. 1–3. К., 2000–04; Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісн. НАНУ. 2007. № 4.

І. А. Коротченко


Покликання на статтю