Ді-Пі — Енциклопедія Сучасної України

Ді-Пі

ДІ-ПІ (від англ. displaced persons – переміщені особи) – особи, насильно вивезені під час Другої світової війни Німеччиною та її союзниками з окупованих ними територій. На час закінчення 2-ї світ. війни в Європі налічувалось бл. 40 млн переміщених осіб (з них на тер. Німеччини – бл. 11 млн). 1945 союзники уклали низку угод про їх репатріацію (повернення на батьківщину): 11 лютого – між СРСР, США та Великою Британією, 13 березня – між СРСР і Бельгією, 29 червня – між СССР і Францією. 1946 ГА ООН ухвалила рішення про повернення біженців і Ді-Пі на батьківщину. Водночас було підкреслено, що осіб, які мають вагомі причини не повертатись до країни походження, зокрема політ., не примушуватимуть до цього. 1947 створ. Міжнар. орг-цію у справах біженців (МОБ), що мала розв'язувати питання повернення Ді-Пі на батьківщину, а також проблеми цих осіб як жертв війни. У статуті орг-ції до категорії біженців віднесено жертв нацист., фашист. та ін. режимів, що боролися проти об'єднаних націй; іспан. республіканців; осіб, які вважалися біженцями до поч. 2-ї світ. війни з причин расового, реліг., нац. характеру або через політ. переконання; осіб євр. походження; іноземців чи осіб без громадянства, які мешкали у Німеччині та Австрії і стали жертвами переслідувань; безпритул. дітей, які втратили батьків під час війни та перебували за межами країн свого походження. Гол. завданням МОБ з часу створення була репатріація, однак поступово, зі зміною політ. клімату в Європі та наростанням протистояння, пріоритет. напрямком стало переселення (у повоєн. період до США, Австралії, Канади, Ізраїлю, Латин. Америки переселено понад 1 млн осіб, тоді як репатріювалися за допомогою МОБ лише 73 тис.). Це викликало негативну реакцію країн, що вважали репатріацію єдиним засобом розв'язання проблеми біженців та переміщених осіб, а переселення розцінювали як канал отримання державами Заходу додатк. робочої сили або переховування злочинців. Зх. країни підтримували тактику переселень здебільшого через політ. міркування, а також тому, що десятки тисяч репатріантів на Сх. перших повоєн. місяців зазнали на батьківщині жорстоких переслідувань. СРСР і країни-сателіти висловлювали незадоволення цим, вважаючи, що Захід прагне використати частину Ді-Пі у боротьбі проти комуніст. режиму. У грудні 1949 ООН ухвалила резолюцію про створення Упр. верхов. комісара ООН у справах біженців, яке розпочало роботу в січні 1951.

Літ.: Багряний І. Антон Біда — герой труда: Повість про Ді-Пі: Відповідь людоловам. Б. м., 1956; Самчук У. Планета Ді-Пі: Нотатки й листи. Вінніпег, 1979.

Ю. І. Шаповал


Покликання на статтю