Крайник Микола Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Крайник Микола Михайлович

КРА́ЙНИК Микола Михайлович (псевд.: Привид, Легенда, Земляк, Аріс­тонік, Сучасник, Карпат, Фенікс; 20. 04. 1935, с. Солуків, нині Долин. р-ну Івано-Фр. обл. – 10. 11. 2008, там само) – учасник національно-визвольного ру­ху. Орден «За мужність» 3-го ступ. (2007). У 1948–53 підтримував зв'язок із підпіллям ОУН і УПА, 1951 заснував юнац. підпіл. орг-цію «Нескорені» (існувала до 1959). Чл. ОУН (1951). У 1958–63 працював на Долин. нафтопромислі. 1961 створив під­піл. Укр. заг.-нар. орг-цію, яка від 1965 називалася Укр. нац. фронт (УНФ-2), аналогічно до назви орг-ції Д. Квецка і З. Красівського. У програм. «Деклара­ції групи укр. патріотів» визначено гол. завдання – визволення укр. народу від усіх форм гноблення і побудова сусп-ва заг. добробуту, рівності, демократії у рамках самост. Української Держави; та шлях здобуття незалежності – проведення заг.-нац. референдуму за присутності представників ООН і міжнар. ЗМІ. Підпільники видавали машинопис. альманах «Прозрін­ня» (1962–69), неперіодично – ж. «Український вісник» (1972–79) та «Інформаційний бюлетень» (1973–77). У 1961–67 заочно навч. на істор. ф-ті Чернів. ун-ту. 1964 вступив до КПРС. Учителював, був дир. школи у рідному селі, 1968–69 суміщав по­сади лідера підпіл. орг-ції і секр. парт. орг-ції колгоспу. Після доносу зі звинуваченням у націоналіст. тлумаченні істор. подій 1971 виключений із КПРС і позбавлений можливості зай­ма­тися пед. діяльністю. Відтоді працював на вироб-ві. 1974 зно­ву активізував діяльність УНФ-2, який 1978 нараховував 194 чл. і мав представників у 15-ти облас­тях УРСР. 28 вересня 1979 затриманий, 10 жовтня того ж року заарешт., 21 серпня 1980 засудж. до 7-ми р. таборів суворого режиму і 3-х р. заслання. Покаран­ня відбував у Мордовії та Магадан. обл. (обидві – РФ). 1987 звіль­нений, 1991 реабілітований. Активно співпрацював у НРУ, УХДП, Братстві ОУН–УПА, Спілці політв'язнів та ін., очолював козац. т-во «Галиц. Січ» (Долин. р-н). Від 1991 видавав машинописом і ротатором зб. документів «Архів УНФ (Українського національного фронту)» (19 вип.) і альманах «Героїка Карпат­ського Краю» (44 номери). 1996 у м. Долина відбувся з'їзд чл. УНФ-2 за участі 62-х делегатів з різних областей України.

Літ.: Український Національний Фронт: Дослідж., док., мат. Л., 2000; Борис М. Микола Крайник // Нескорена Долинщина. Літопис визв. змагань: Мартирологи, спогади, док., фотографії. Кн. 2. Ів.-Ф., 2008.

Ю. Д. Зайцев


Покликання на статтю