Крайнов Ігор Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Крайнов Ігор Павлович

КРАЙНО́В Ігор Павлович (07. 04. 1943, м. Ярославль, РФ) – фізик, еколог. Д-р тех. н. (1991), проф. (2011). Премія ім. І. Францевича НАНУ (1994). Засл. діяч н. і т. України (2018). Закін. Харків. ун-т (1968). Працював 1960–94 у НВО «Монокристал-реактив» Ін-ту мо­нокристалів НАНУ: від 1987 – заст. дир. з наук. роботи; 1994–2003 – дир. Міжвідом. екол. центру НАНУ та Мін-ва екол. безпеки України (обидва – Харків); водночас 1997–2001 – ген. дир. Нац. центру поводження з небезпеч. відходами (Київ); від 1996 – проф. каф. еко­логії Хмельн. ун-ту та від 2009 – проф. каф. екології Держ. екол. академії післядиплом. освіти та упр. (Київ). Наук. дослідж. у галузях фіз.-орган. хімії, електроніки орган. матеріалів, практ. ма­теріалознавства, екол. безпеки та поводження з відходами. Ке­рував створенням функціон. ма­теріалів із фото- та електрохром. властивостями, на основі яких розроблено високоефект. мате­ріали для захисту органів зору від світл. випромінювання ядер. вибуху.

Пр.: Межмолекулярные взаимодей­ствия и электрические свойства моле­кул. Х., 1994; Контроль загрязнения ат­мосферного воздуха: Учеб. пособ. Кре­менчуг, 1997; Современные методы обращения с опасными отходами. Ма­­риуполь, 1998; Фосфоритный фосфогипс: свойства, основные направления переработки и эколого-гигиеническая оценка // Экология и пром-сть. 2009. № 1; Концепція вдосконалення сфери поводження з відходами в Україні на інноваційних засадах // Вісн. Вінн. політех. ін-ту. 2011. № 6 (усі – спів­авт.).

В. А. Чебанов

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю