Крайнюков Олексій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Крайнюков Олексій Миколайович

КРАЙНЮКО́В Олексій Миколайович (06. 06. 1967, Харків) – еколог. Д-р геогр. н. (2014). Закін. Харків. академію міського госп-ва (1997) та ун-т харчування і торгівлі (2004). Від 2006 працює у Харків. ун-ті: від 2007 – доц. каф. екол. безпеки та екол. освіти. Напрями наук. діяльності: моніторинг довкілля, екотоксикол. дослідження.

Пр.: Особливості просторового роз­­повсюдження вуглеводневого забруднення у компонентах довкілля на території Харківської області // Захист до­­вкілля від антропоген. навантаження. Х.; Кременчук, 2005. Вип. 11(13); Сівер­­ський Донець: Водний та екологічний атлас. Х., 2006 (співавт.); Основи екологічної токсикології: Навч. посіб. Х., 2012 (співавт.); Науково-методичні осно­­ви нормування антропогенного забруд­­нення аквальних ландшафтів. Х., 2013.

А. Н. Некос

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. Н. Некос . Крайнюков Олексій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2687 (дата звернення: 17.10.2021)