Крак Юрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Крак Юрій Васильович

КРАК Юрій Васильович (05. 05. 1958, с. Коритня Монастирищен. р-ну Черкас. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2000), проф. (2000), чл.-кор. НАНУ (2018). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Премія ім. В. Михалевича НАНУ (2012).Закін. Київ. ун-т (1980), де відтоді й працює: від 2000 – проф. каф. моделювання складних сис­тем. Розробляє питання приклад. теорії дослідж. інтелектуал. сис­тем.

Пр.: Манипуляционные роботы: Алго­ритм. и программ. обеспечение средств упр. движением. 1987; Оптимізація ма­ніпуляційних роботів. 1990; Моделюван­ня, аналіз і синтез маніпуляційних сис­тем. 2006; Сучасні методи та інформа­ційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем. 2006; Аналіз і синтез ситуацій в системах прийняття рішень. 2009; Роз­виток методів і технологій моделюван­ня та оптимізації складних систем. 2009 (усі – Київ, спів­авт.).

Ф. Г. Гаращенко

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
Ф. Г. Гаращенко . Крак Юрій Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2697 (дата звернення: 26.10.2021)