Краковецька Зиновія Романівна — Енциклопедія Сучасної України

Краковецька Зиновія Романівна

КРАКОВЕ́ЦЬКА Зиновія Романівна (10. 01. 1937, м. Перемишль, Польща) – мистецтвознавець, художниця деко­ративного ткацтва і кераміки. Засл. майстер нар. творчості Ук­раїни (1988). Чл. НСХУ (1988), НСМНМУ і голова Львів. осеред­ку (від 1992). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1953; викл. М. Ліщинер). Створила 1975 нар. музей етнографії у школі № 80 у Львові, де від 1980-х рр. викладає нар. ремесла та історію мист-в. Учасниця обл., всеукр., зарубіж. худож. виставок від кін. 1970-х рр. Персон. – у Льво­ві (1986), Києві (1987), Перемиш­лі (1989, 2002), Москві (1989), Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаґо (усі – 1998), Варшаві (2002), Кракові (2005). Серед виробів – костюми для чол. хор. капели ім. Л. Ревуцького (1980-і рр.); чай­ний (1987) і кавовий (1988) сер­візи, набір для квасу (1990). Ав­торка дослідж. «Українська куль­тура на зламі ХІХ–ХХ ст.» // «На пограниччі культур» (Перемишль, 2000), «Маловідомі сто­рінки життя і творчості О. Кульчицької» // «Фоліант» (Л., 2001); а також низки статей в ЕСУ.

Г. Г. Стельмащук


Покликання на статтю