Кралюк Петро Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кралюк Петро Михайлович

КРАЛЮ́К Петро Михайлович (23. 02. 1958, м. Ківерці Волин. обл.) – філософ, письменник, публіцист. Д-р філос. н. (1999), проф. (2004). Засл. діяч н. і т. України (2009). Лауреат Міжнар. літ. конкурсу «Гранослов» (1992). Чл. НСПУ (2006). Закін. Луцький пед. ін-т (1979). Від 1980 працював у ньому (нині Сх.-європ. ун-т): 1993–98 – доц. каф. релігіє­знавства; від 2000 – заст. дир. з наук. роботи Рівнен. ін-ту сло­в'янознавства Київ. ін-ту «Сло­в'ян. ун-т»; від 2002 – у Нац. ун-ті «Остроз. академія» (Рівнен. обл.): від 2005 – зав. каф. релігіє­знавства, водночас проректор з наук. роботи, від 2007 – 1-й проректор з навч.-наук. роботи. Наук. дослідження: історія укр. сусп. і філос. думки середньовіччя, зокрема вплив ранньопротестант. течій на укр. сусп. думку; взаємовплив конфес. та нац. факторів в укр. сусп. думці 16–17 ст.; проблеми укр. націогенезу; питання політ. іміджології. Видав зб. сатир. оповідань «Попи марксистського при­­ходу» (К., 1993), «Апокриф» (Л., 2005), «Новий апокриф» (Р., 2008); істор. повісті «Діоптра» (2007), «Реанімація» (2009), «Кня­­жими шляхами Волині. Відна­йдення раю» (усі – Луцьк), «Релік­вія» (Острог), «Шестиднев, або Корона дому Острозьких» (усі – 2010), «Сильні та одинокі» (оби­дві – Київ), «Блага вість од княгині Жеславської. Історія Пересопницького Євангелія» (Луцьк; обидві – 2011), «Лицар і смерть» (Острог, 2012); романи «Фелісія» (2008) і «Римейк» (2009; обидва – Луцьк). Для прози К. характерне поєднання традиц. письма із постмодерніст. пошу­ками. Автор розділу «Протестантизм в Україні» у кн. «Історія релігії в Україні» (К., 2002, т. 5). Упорядкував зб. «Пересопниць­кому Євангелію – 450 років» (Острог; Р., 2011). Відп. ред., заст. голови редколегії енцикло­педії «Острозька академія ХVI–XVII століття» (Острог, 2011).

Пр.: Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці XVI – першої половини ХVII ст. Лц., 1996; Духовні пошуки Мелетія Смо­трицького. К., 1997; Роман Мстиславович, князь Волинський і Галицький. Лц., 1999; Греко-католицька церква в етнічній історії українського та білоруського народів. Л., 2003; Острозька Біблія в контексті української та європейської культур. Острог, 2006; Волинь та Поділля в житті Тараса Шевченка. Лц., 2007; Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне від­родження кінця XVI – початку XVII cт. Острог, 2007; Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причор­но­мор'я VII cт. до н. е. – II cт. н. е. К., 2009; Любомудри Володимирії. Лц., 2010; Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях. Острог, 2011; Василь Суразький: апологія православної традиції. Острог, 2011; «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки. Острог, 2012; Князі Острозькі. Х., 2012 (спів­авт.); Український месіанізм. Острог, 2013 (спів­авт.).

І. Д. Пасічник


Покликання на статтю