Крамар Валерій Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Крамар Валерій Максимович

КРА́МАР Валерій Максимович (07. 02. 1955, смт Окниця, нині місто, Мол­дова) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2010). Закін. Чернів. ун-т (1978). Працював 1983–96 у Кіровогр. ін-ті с.-г. машинобудування: 1986–95 – зав. каф. вищої математики; від 1996 – у Чернів. ун-ті: від 2010 – зав. каф. заг. фізики. Досліджує електронні спектри, оп­тичні та магнітні властивості напів­провідник. кристалів і низькови­мір. структур на їх основі.

Пр.: Calculation of absorption spectra by the 3d-group impurity ions in PbI2 // Proceeding of SPIE. 2002. Vol. 4607 (спів­авт.); Магнитооптическая бистабильность слоистого полупроводника в об­ласти экситонного поглощения // Оп­тика и спектроскопия. 2008. Т. 104, № 2 (спів­авт.); Температурна залежність енер­гії екситонного переходу у плоских напівпровідникових наноплівках // УФЖ. 2009. Т. 54, № 12; Енергетичний спектр електрона з фононними повто­реннями у плоский напівпровідниковій наногетероструктурі з квантовою ямою // УФЖ. 2010. Т. 55, № 6 (спів­авт.).

М. В. Курганецький


Покликання на статтю