Крамаренко Леонід Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Крамаренко Леонід Петрович

КРАМАРЕ́НКО Леонід Петрович (03(15). 12. 1881, м. Балта, нині Одес. обл. – 14. 05. 1960, Харків) – фахівець у галузі сільськогосподарського машинобудування. Д-р тех. н. (1938), проф. (1938), чл.-кор. АН УРСР (1939). Закін. Ун-т св. Воло­димира в Києві (1907) та Київ. по­літех. ін-т (1913). Від 1915 ви­кла­дав в останньому, згодом очо­­лю­вав каф. с.-г. машин. 1929–42 пра­цював у Харків. мех.-маш.-буд. ін-ті: від 1932 – зав. каф. с.-г. ма­шин; 1945–60 – ст. н. с. НДІ тва­ринництва Лісостепу і Полісся УРСР (смт Кулиничі Харків. р-ну Харків. обл.). Наук. праці присвяч. теорії розрахунку конструкцій с.-г. машин та їхніх робочих процесів, механізації тваринництва (водо­постачання ферм, приготування кормів, доїння корів тощо). Дослідив сепарацію вороху зерн. культур за допомогою рентґенів. променів.

Пр.: Сільськогосподарські машини і знаряддя. К.; Х., 1935; Сельско­хо­зяй­ственные машины: Теория, конструкция и расчет. Т. 1–2. К.; Москва, 1937–41; Листковіддільна машина для збирання люцерни // Соціаліст. тваринниц­тво. 1949. № 7; Гидравлический таран УИЖ // Сов. зоотехния. 1952. № 11 (спів­авт.); Универсальная мельница УИЖ-М100 и анализ ее рабочего процесса // Науч. тр. НИИ животноводства. Х., 1959. Вып. 28 (спів­авт.).

В. В. Кунець


Покликання на статтю