Крамов Олександр Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Крамов Олександр Григорович

КРА́МОВ Олександр Григорович (23. 12. 1884(04. 01. 1885), Київ – 17. 05. 1951, Харків) – актор, режисер, педагог. Нар. арт. СРСР (1944). Депутат ВР УРСР 1-го та 2-го скли­­кань. Закін. театр. школу Є. Леп­ковського (1905), юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1908). Працював актором у Театрі Соловцова (Київ, 1905–09), у Херсоні, м. Самара (Росія, 1909–13), у театрах Петрограда (нині С.-Пе­тербург, 1914–19), Держ. показовому театрі (1919–20), Театрі В. Мейєрхольда (1923–24), Театрі ім. Моск. ради проф­спілок (1924–33; усі – Москва). Від 1933 – актор та реж., від 1936 – худож. кер. Харків. рос. драм. театру ім. О. Пушкіна. Вод­ночас від 1948 – проф. каф. май­­стерності актора Харків. театр. ін-ту. За актор. манерою гри К. вирізнявся органічністю, глибиною мислення; виконував ролі соц.-героїч. та гострохарактер. планів. Його режисер. принципи полягали у спрямованості на поглиблення у драматург. основу, детал. розробку актор. образів, прагненні до простоти у мист-ві. Співпрацював із сучас. авторами, що відповідало його вимогам нерозрив. зв'язку твор­­чості із життям.

Ролі: Хлестаков («Ревізор» М. Гоголя), Митрофанушка («Недоук» Д. Фонвізіна), Щасливцев («Ліс» О. Островського), Помпей, Блазень («Міра за мі­­ру», «Король Лір» В. Шекспіра), Чапаєв (однойм. п'єса С. Луніна, А. Фурманової), Т. Шевченко («Доля поета» С. Голо­ванівського), Протасов («Живий труп» за Л. Толстим), Полежаєв («Неспокійна старість» Л. Рахманова); у кіно – Ри­ман («Машиніст Ухтомський», 1926, реж. О. Дмитрієв), Сенатор Марусевич («Со­­лістка його величності», 1927), Іван Лер («Полонені моря», 1928; обидва – реж. М. Вернер).

Вистави: «Інтервенція» Л. Славіна (1933), «Аристократи» (1935), «Крем­­лів­­ські куранти» (1946, роль Леніна) М. По­годіна, «На кожного мудреця доволі простоти» О. Островського (1937), «Ан­­на Кареніна» (1938), «Воскресіння» (1950) за Л. Толстим, «Три сестри» А. Чехова (1939, роль Чебутикіна), «Дворянське гніздо» за І. Тургенєвим (1941).

Літ.: Кубланов Б. Творческий путь Кра­­мова // А. Г. Крамов. 30 лет на сцене. 1908–38. Х., 1938; Буквин В. А. Г. Кра­­мов. К., 1964.

О. О. Андреєва


Покликання на статтю