Крапивний Олександр Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Крапивний Олександр Павлович

КРАПИ́ВНИЙ Олександр Павлович (04. 12. 1929, Харків – 20. 09. 1990, там само) – зоолог. Д-р біол. н. (1974), проф. (1975). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. ун-т (1953). Працював 1953–55 у заповіднику «Біловез. пуща»; 1958–59 – у Відділ. зоології АН Білорус. РСР; 1959–63 – викл. Вітеб. пед. ін-ту (Білорусь); 1963–80 – зав. каф. зоології, водночас 1965–68 – проректор з наук. роботи Харків. пед. ін-ту; від 1986 – зав. каф. зоології та екології тварин Харків. ун-ту. Наук. дослідження: еко­логія птахів, орнітофауна України, зоопсихологія.

Пр.: Анализ сигналов внешней сре­ды, вызывающих реакции гнездового поведения птиц // ЗЖ. 1967. Т. 46, вып. 11; Биоэкологические и мировоззренчес­кие аспекты зоопсихологии: Учеб. пособ. Х., 1986 (спів­авт.); Эколого-пси­хо­логические и мировоззренческие ас­пекты межвидовых взаимоотношений животных: Учеб. пособ. Х., 1989 (спів­авт.); Биоэкологический и математический анализ сложных форм поведения животных: Учеб. пособ. Х., 1989.

Літ.: Александр Павлович Крапив­ный – профессор Харьковского универ­ситета: Библиогр. указ. 1989; Кривицкий И. А. Александр Павлович Кра­­пив­ный: К 70-летию со дня рожд. // Мат. наук. читань, присвяч. 70-річчю з дня народж. д-ра біол. н., проф. О. П. Крапивного. 1999 (обидві – Харків).

Ю. Ю. Полякова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю