Кривий Ріг цемент — Енциклопедія Сучасної України

Кривий Ріг цемент

«КРИВИ́Й РІГ ЦЕМЕ́НТ» – підприємство промисловості будівельних матеріалів і виробів. Розташ. у м. Кривий Ріг Дніп­­роп. обл. Засн. 1951 як Криворіз. цемент. з-д об'єдн. «Укрцемент»; від 1983 – Криворіз. це­­ментно-гірн. комбінат; від 1994 – ВАТ «Криворіз. цементно-гірн. комбінат»; від 2007 – ВАТ «Кривий Ріг Цемент». Від 2001 – у складі нім. компанії «Heidel­berg­­Cement Group». Буд-во 1-ї черги з-ду завершено у січні 1951 встановленням помел. агрегату потуж. 100 тис. т шлакопортландцементу щороку. До закінчення буд-ва 2-ї черги і введення в дію випалювал. печей діаме­­тром 3,2 × 32 м (листопад 1951) підпр-во працювало на привіз. клінкері і спеціалізувалося на випуску цементу М-300. Тоді вперше у вітчизн. пром-сті були застосовані оберт. печі з конвеєр. кальцинаторами типу «Ле­­поль», а також сировинні млини з сепараторами, які працювали з одночас. сушінням та помелом. 1956 введено в екс­­плуатацію шлакоблоч. цех фор­­мування відкритого типу (полігон). Модернізація вироб-ва до­­зволила 1957 збільшити випуск цементу до 507 тис. т. У грудні 1960 завершено розбудову підпр-ва, обсяги виготовленої продукції зросли до 1280 тис. т цементу і 707 тис. т клінкеру щороку. 1967 діяли 9 осн. (сушил. № 1 і № 2, сировин., випалювал. № 1 і № 2, цехи помелу № 1 і № 2, гірн., полігон) та 9 допоміж. цехів. 1975 випуск цементу становив 1818 тис. т низьких марок – ЦСР, М-200, -300. З метою підвищення марки цементу 1977–82 збудовано технол. лінію з піччю діамет­­ром 4,5 × 80 м і продуктивністю 3 тис. т клінкеру щодоби. Це дало можливість збільшити вироб-во клінкеру на 930,7 тис. т і цементу – на 1150 тис. т. 1983 на комбінаті функціонувало 20 структур. підрозділів, у яких пра­­цювало 1800 осіб. 1985 заг. потуж. підпр-ва становила бл. 2,4 млн т цементу та понад 1,4 млн т клінкеру. Освоєно вироб-во порт­ландцементу М-400 з мінерал. домішками. Продукцію комбіна­­ту постачали в усі обл. Украї­­ни. Наприкінці 1990-х рр. підпр-во виробляло 3 види цемен­­ту заг.-буд. призначення і спец. сульфатостій. шлакопортландцемент, який користувався попитом у шахто- і метробудівців. 1996 почала діяти лаб. для випробувань цементів за європ. стандартом EN-197. 2001 комбінат випускав цемент 4-х видів і марок, що фасувавали у мішки вагою від 5 до 50 кг. У структурі – 6 осн. та 19 допоміж. цехів, в яких працювало 1640 осіб. Нині з-д спеціалізується на вироб-ві шлак. видів цементу (понад 2 млн т щороку). Протягом ос­тан. десятиліття проведено тех. переоснащення комбінату, що дозволило значно підвищити вироб. потужність, впроваджено системи планування і контролю ре­­сурсів підпр-ва та якості відповідно до існуючих міжнар. стандартів. Соц. сфера: їдальня, ма­­газин, 2 буфети, перукарня, здо­­ровпункт, санаторій-профілакторій «Алім» на 100 осіб та база відпочинку «Чайка» на березі Кахов. водосховища. Кількість працівників (2013) – 1026 осіб. Тривалий час підпр-во очо­лював М. Рябченко (1983–2003), від 2003 голова правління – А. Панченко.

О. О. Мельник


Покликання на статтю