Кривий Сергій Лук’янович — Енциклопедія Сучасної України

Кривий Сергій Лук’янович

КРИВИ́Й Сергій Лук'янович (10. 08. 1949, с. Заозерне Тульчин. р-ну Вінн. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1998), проф. (2003). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Ки­їв. ун-т (1972). Працював в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ, 1975–2008): від 1998 – пров. н. с.; вод­ночас 1998–2000 – зав. каф. ін­форм. технологій проектування Київ. ун-ту технологій та дизайну, 2000–10 – Хмельн. ун-ту; від 2007 – проф. каф. інформ. систем Київ. ун-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням дискрет. ма­тематики, теорії складності обчислень, автоматів, мереж Петрі, проектування, аналізу, оптимізації та обґрунтування програм і алгоритмів, програмуванню з обмеженнями, верифікації влас­тивостей реактив. систем.

Пр.: Основи дискретної математики. К., 2002 (спів­авт.); Дискретна математика: Вибр. питання. К., 2007; Курс дис­кретної математики. К., 2007; Вступ до некласичної математичної логіки. К., 2010 (спів­авт.); Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій. К., 2011 (спів­авт.); Вступ до методів створення програмних продуктів. Чц.; К., 2012; Дискретна математика: Підруч. Чц., 2014.

О. І. Провотар

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. І. Провотар . Кривий Сергій Лук’янович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=283 (дата звернення: 26.10.2021)