Красний Юрій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Красний Юрій Петрович

КРА́СНИЙ Юрій Петрович (26. 06. 1937, Севастополь) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1981). Закін. Одес. ун-т (1959), де й працював 1962–84: від 1982 – проф. каф. теор. фізики. 1984–93 – в Одес. технол. ун-ті: зав., від 1990 – проф. каф. фізики; 1993–2007 – проф. Ін-ту математики Опол. ун-ту (Польща); від 2007 – зав. каф. математики і матем. моделювання Міжнар. гуманітар. ун-ту (Одеса). Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії квант. точок у напівпровідниках, а також теорії метал. на­­ночастинок.

Пр.: Статистическая теория жидких металлов. Москва, 1990; Physics of Amor­phous Metals. Berlin, 2001 (спів­авт.); De­­koherencja orbitalnych i spinowych stop­­niswobody w kropkach kwantowych. Wroc­­ław, 2009; Low-temperature properties of deluted magnetosemiconductors: spin waves // Phys. Rev. B. 2010. Vol. 76; Sur­­face and volume plasmons in metallic na­­nospheres // Там само. Vol. 82.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. М. Адамян

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Адамян . Красний Юрій Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2850 (дата звернення: 23.10.2021)