Краснитський Сергій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Краснитський Сергій Михайлович

КРАСНИ́ТСЬКИЙ Сергій Михайлович (08. 12. 1945, Київ) – математик. Брат М. Краснитського. Д-р фіз.-мат. н. (2004), проф. (2006). Закін. Київ. ун-т (1968). Відтоді працював у Київ. ін-ті інж. цивіл. авіації; 1974–84 – у Центр. НДІ комплекс. використання водних ресурсів (Київ); від 1984 – у Київ. ун-ті технологій та дизайну: 1991–98 – зав. каф. обчислюв. техніки та приклад. математики, від 1999 – проф. каф. інформ. технологій проектування. Наук. дослідження: заг. теорія міри, теорія ймовірностей і матем. статистика – пошук ефект. умов еквівалентності та ортогональності ймовірніс. мір, що індукуються у функціонал. просторах гауссів. випадк. функціями. При­кладні роботи здебільшого по­в'язані з побудовою матем. моделей реал. процесів, таких як річк. стік або вироб. технол. про­цеси легкої пром-сті.

Пр.: Теорія ймовірностей та її засто­сування у задачах легкої промисловості: Навч. посіб. К., 1991 (спів­авт.); On Application of 17th Hilbert Problem for obtaining Gaussian Maesures Equi­valence Conditions // Theory of Stochas­tic Processes. 1997. Vol. 3(19), № 1–2; Достатні умови еквівалентності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським однорідним випадковим полям // Теорія ймовірностей та матем. статистика. 2001. Вип. 64; Векторні випадкові величини і випадкові процеси. К., 2008 (спів­авт.); Математичні моделі в САПР: Навч. посіб. К., 2011 (спів­авт.); Статистична обробка результатів вимірювань та експериментальних даних в текстильній промисловості: Навч. посіб. К., 2012 (спів­авт.).

В. Ю. Щербань

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю